Ambulant begeleider

Ambulant begeleider
Het woord ambulant geeft aan dat je geen vaste werkplek hebt. Cliënten kunnen ondersteunt worden op school, op de werkplek, thuis of bij vrijetijdsbestedingen. Begeleiding wil niet zeggen dat alle problemen voor een cliënt opgelost worden, er wordt samen met hem of haar gekeken wat helpt om dat zoveel mogelijk zelf te doen. Ook wordt hier preventieve begeleiding bij geboden, om ernstigere problemen te voorkomen. Deze begeleiding kan voor een langere tijd zijn, maar ook voor een korte periode om iemand weer op weg te helpen zodat die het daarna weer zelf kan.
 
Met de begeleiding is het de bedoeling dat je de balans weer terug vindt doormiddel van ondersteuning, stimulering en activering. Dit allemaal op een inspirerende manier die aansluit bij de wensen en behoeftes van de cliënt. Of te wel 'Zorg op maat!'.
 
Er wordt onder andere begeleiding geboden bij zelfvertrouwen, je kan hier bij denken aan het stimuleren van het zelfvertrouwen wanneer iemand bijvoorbeeld faalangst heeft. Eigen mogelijkheden worden gestimuleerd. Leren opkomen voor jezelf. Begeleiding bij praktische situaties om de zelfstandigheid te bevorderen, hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het leren omgaan met geld (inkomsten/uitgaven).